Psykoterapi Individuelt

Forskellige omstændigheder i dit liv kan gøre det svært for dig at udfolde dine følelser fuldt ud, fx:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Spiseforstyrrelser (fx overspisning, bulimi og anoreksi)
 • Ubearbejdede erindringer og en trist opvækst
 • Et ubehag ved en tidligere oplevet krise i ens liv (skilsmisse, tab, dødsfald)
 • En ulykke eller en sygdom
 • Fysiske eller seksuelle overgreb
 • Et dårligt selvværd (destruktive og negative tanker)
 • Misbrugsproblematikker (alkoholisme og stofmisbrug)
 • Lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • Begrænsende overbevisninger og forestillinger
 • Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer
 • Posttraumatisk stress efter chok og traumer
 • Stress og udbrændthed
 • Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
 • Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer
Hvis du i længere tid kører i tomgang med et problem, og har svært ved at finde din livsglæde, dit gå på mod og fundamental tro på eget værd og evne til at udfolde dig FULDT UD, SOM DEN DU ER, da kan det på sigt betyde en trist og nedsat livskvalitet. I den situation kan terapi være en god og positiv løsning.

 

Jeg kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv tilbage til vejen, hvor dine valg, bevidsthed og arbejdet med dig selv styrker dig til at leve dit liv mere positivt og udfolde dine potentialer og muligheder.

 

Dit udbytte af terapi kan fx danne grobund for forandring og udvikling af:

 • Afklaring og bevidsthed om din livssituation
 • Øget selvværd og herunder en større livskvalitet
 • Accept og rummelighed af dig selv
 • Bedre grænsesætning overfor andre og klarere grænser i dig selv
 • Sunde og positive måder at relatere dig til andre
 • Nye handlemåder frem for afhængighed af mad eller alkohol
 • Frie valg og selvansvarlighed i dit liv

 

 

Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre et halvt år og for en hel tredje kan et par års terapi forløb være det rigtige valg. Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og dine behov. Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig med den problematik, som du ønsker belyst eller den situation, som du har brug for sparring til at håndtere.